HealthGIS | Zdraví a GIS

Výměna zkušeností odborníků v oblasti ochrany veřejného zdraví, zdravotnictví a geoinformatiky v jejich práci s daty a metodami analytického zpracování, vizualizací a sdílení s cílem podpořit implementaci GIS do zdravotnické a hygienické praxe. Konference nabídne interdisciplinární diskuzi a výměnu zkušeností a námětů pro budoucí aplikované výzkumy.

Hlavní rubrika: Ostatní akce
Rubriky: Ostatní akce
Datum: 10. září 2019 — 11. září 2019
Místo: Technická univerzita v Liberci, Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec
Organizátor: TU v Liberci
Web: healthgis.tul.cz/zdravi-a-gis

Témata konference

Geografický prostor má významný vliv na podporu a ochranu veřejného zdraví. Konferencí vytváříme prostor pro výměnu zkušeností a propojení odborníků. Věříme, že znalosti, zkušenosti a vzájemná spolupráce odborníků může vést k efektivnějšímu používání prostorových dat orgány veřejného zdraví a dalšími organizacemi v oblastech zdravotnictví a krizového řízení.