Geografie pro udržitelný rozvoj měst a regionů

Pozvánka na výroční konferenci České geografické společnosti do metropole západních Čech; hlavní téma Výroční konference ČGS v Plzni „Geografie pro udržitelný rozvoj měst a regionů“ by mělo napomoci hledat průniky různých pohledů na rozvoj společnosti a zároveň ukázat přínosy geografického výzkumu pro praxi regionálního rozvoje.

Hlavní rubrika: Ostatní akce
Rubriky: Ostatní akce
Datum: 8. září 2020 — 10. září 2020
Místo: Plzeň
Organizátor: Česká geografická společnost, z.s.
Web: konference.geography.cz/konference/geografie-pro-udrzitelny-rozvoj-mest-a-regionu

K hlavním tématům konference patří:

 • Udržitelná transformace měst a regionů (aktéři, strategie, příklady dobré praxe)
 • Nové koncepční přístupy k politice a plánování lokálního a regionálního rozvoje
 • Kritická reflexe Strategického rámce Česká republika 2030 a Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+
 • Společenské postavení geografie a geografů
 • Vývoj a management krajiny s podporou nových technologií
 • Ekonomické aspekty udržitelného rozvoje a společenská odpovědnost podniků
 • Environmentální a bezpečnostní rizika v městském a regionálním rozvoji
 • Výchova a vzdělávání na podporu udržitelného rozvoje
 • Think global, act local: zkušenosti s naplňováním SDGs v rozvíjejících se regionech světa jako inspirace pro naši lokální komunitu
 • Aktuální trendy a jejich dopady na různé typy územních struktur: klimatické změny, sociální a demografické změny, přechod od industriální k postindustriální (post-růstové) ekonomice, využívání místních zdrojů, digitalizace, udržitelná doprava apod.
 • Budoucnost venkova a malých měst
 • Efektivní využívání budov, ploch a infrastruktury sídel

Abstrakty příspěvků budou publikovány ve sborníku z konference. Registraci abstraktu do sborníku příspěvků proveďte na adrese www.geography.cz/konference do 31. 7. 2020. Maximální rozsah abstraktu je 300 slov.

Česká demografická společnost patří mezi společnosti, jejichž členové mají snížené vložné (Kategorie B). Veškeré informace jsou na stránkách konference https://geography.cz/konference/geografie-pro-udrzitelny-rozvoj-mest-a-regionu/.