Dny geografie 2018

Pozvánka na tradiční akci Dny geografie, která se letos na Geografické sekci uskuteční v týdnu od 19. do 23. listopadu 2018.

Hlavní rubrika: Ostatní akce
Rubriky: Ostatní akce
Datum: 19. listopadu 2018 — 23. listopadu 2018
Web: www.geografienasbavi.cz/program-pro-skoly/dny-geografie-2018

Logo_DG_CMYK

Připraven je bohatý program, můžete navštívit výstavy, Mapovou sbírku, vyslechnout zajímavé přednášky či se zúčastnit některého z workshopů. 


Z demograficky laděných akcí vybíráme:

Středa 21. listopadu, přednášky v posluchárně Věž:

Demografie, geografie a zdravotní péče v Česku ‒ vzájemné vazby a souvislosti

12:00—13:00
Ovlivňuje věková struktura čerpání a poskytování zdravotní péče? Bude nás mít kdo léčit? Jaká je dostupnost zdravotní péče a které faktory ji ovlivňují? Tyto i další otázky budou diskutovány v rámci přednášky, která má za cíl zdůraznit aplikační potenciál demografie a geografie v jednom z vybraných sektorů veřejné sféry.


Zahraniční aktivity albertovské demografie a účast studentů v nich

13:00—14:00
Albertovská demografie se po celou svou historii vyznačuje intenzivními mezinárodními kontakty aktivitami. Počátkem 90. let byla významným mostem mezi Východem a Západem i mezi zeměmi Východního bloku. Její zástupci se účastnili mezinárodních výzkumných projektů a vědeckých akcí, bylo uspořádáno deset celosvětově známých letních demografie a celá řada studentských i pedagogických výměn v rámci programu Tempus Evropské komise. Po roce 2000 se albertovská demografie zapojila do činnosti populačního fondu OSN a začátkem tohoto desetiletí se stala realizátorem jeho vybraných projektů. V tomto desetiletí k nim přibyla spolupráce s Českou rozvojovou agenturou a Evropskou bankou pro rekonstrukci a rozvoj v regionu Východní Evropy a Centrální Asie. Na většině mezinárodních aktivit katedry se podílejí také studenti různých úrovní studia.

Demografické předvídání a populační budoucnost Česka

14:00—15:00
Demografické předvídání (prognózování) je specifickou vědeckou činností, která vychází z poznání dosavadního vývoje a představuje významnou nadstavbu procesu poznání. Zájemci budou v první části vystoupení seznámeni se základními postupy používanými při tvorbě demografických prognóz a správnou interpretací výsledků a ve druhé pak s výsledky aktuální prognózy vývoje obyvatelstva Česka.Čtvrtek 22. listopadu, přednášky v posluchárně Pravá rýsovna:

Typický obyvatel Česka

9:00—10:00
Typický obyvatel Česka: Kolik je mu let? Jaké má vzdělání? Jaké je jeho náboženství? Kouří, pije? Odpovědi na tyto otázky a další fakta a demografické zajímavosti z české země Vás čekají v tomto příspěvku. A jak si vy představujete typického obyvatele Česka? Bude s Vámi statistika souhlasit? A hlavně, změnilo se něco za poslední rok?

Proč ženy žijí déle aneb je slabší pohlaví skutečně slabší?

13:00—14:00
Ačkoli se říká, že před smrtí jsou si všichni rovni a čas měří všem stejně, neplatí to tak docela. Ve většině populací světa je průměrná délka života kratší o několik let v případě mužů v porovnání se ženami. Pojďme se společně zamyslet nad možnými důvody, proč tomu tak je, jak tomu bylo dříve a co je možné v tomto ohledu čekat v budoucnu.

Co lze vyčíst z populační pyramidy?

14:00—15:00
Populační pyramida je v podstatě obrázek dané populace ukazující její minulost až století nazpět a zároveň naznačující minimálně několik století budoucího vývoje. Kromě toho je to jeden z nejoblíbenějších nástrojů demografů. V rámci přednášky se naučíme v populační pyramidě "číst", rozumět tomu, co ukazuje, a dokázat z ní vyčíst i možný vývoj v budoucnu.
Chcete poznat své předky

15:00—16:00
Zájemci se v semináři seznámí se základy metody, která jim umožní sestavit vlastní rodokmen. Dozví se, jak naleznou matriční záznamy s údaji o jejich předcích či jaké další prameny mohou při svém výzkumu využít. Součástí semináře budou i ukázky písma, jímž byly tyto prameny v minulosti psány.
Postavení Česka mezi evropskými zeměmi z hlediska úmrtnosti

16:00—17:00
V přednášce se nejprve seznámíte s ukazateli, pomocí kterých lze úmrtnost měřit. Dále vám budou představeny současné trendy úmrtnosti v Česku v porovnání s dalšími evropskými státy. Také se dozvíte, jak se mění příčiny, na které lidé nejčastěji umírají, či jak se liší úroveň úmrtnosti mužů a žen.


Pátek 23. listopadu, přednášky v posluchárně Mineralogická posluchárna:

Česká společnost a „syndrom odkladu“: Kdy děti odcházejí od rodičů, vstupují do manželství a mají vlastní děti?

9:00—11:00
V české společnosti stále probíhá odklad základních životních událostí do vyššího věku: v roce 2016 byl průměrný věk odchodu dětí od rodičů již 26 let, průměrný věk ženy při narození prvního dítěte 28 let a průměrný věk ženy při prvním sňatku 30 let. Proč k odkladu dochází a jaký lze očekávat další vývoj?


Kompletní i přehledový program naleznete na webových stránkách:
https://www.geografienasbavi.cz/program-pro-skoly/dny-geografie-2018.