Dny geografie 2016

Dny geografie je název popularizační akce, která zájemcům přiblíží, čím se dnes zabývají geografové na vysokých školách, ve vědeckých ústavech a v praxi a také co studují studenti a na hodinách zeměpisu se učí žáci na základních a středních školách. Akce navazuje na tradici obdobných popularizačních akcí po celém světě, které probíhají každoročně obvykle ve 3. nebo 4. listopadovém týdnu. Letos se do ní zapojuje už potřetí v celostátním měřítku i Česko. Již podruhé je spolupořadatelem této akce také Česká demografická společnost.

Hlavní rubrika: Ostatní akce
Rubriky: Ostatní akce
Datum: 21. listopadu 2016 — 25. listopadu 2016
Místo: Praha, Albertov 6 (+ další místa v republice)
Organizátor: ČGS, Geografická sekce PřF UK, ČDS
Web: www.dnygeografie.cz

V rámci těchto proběhne také několik zajímavých demografických akcí, např.:

  • přednáška "Rodinné chování"
  • Demografické zajímavosti z celého světa
  • přednáška "Proč a jak moc jsme nemocní?"
  • přednáška "Demografie – věda o lidech a pro lidi"
  • aj.

Kompletní program je k dispozici buď na stránkách http://www.dnygeografie.cz/ nebo na stránkách Geografické sekce PřF UK.