20. Slovenská štatistická konferencia a 18. Slovenská demografická konferencia

Srdečne vás pozývame na 20. Slovenskú štatistickú konferenciu a na 18. Slovenskú demografickú konferenciu Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti, ktoré sa uskutočnia 9. resp. 10. septembra 2021 (vo štvrtok resp. v piatok) v Banskej Bystrici.

Podrobnejšie informácie o konferencii budú pridané neskôr.

Hlavní rubrika: Ostatní akce
Rubriky: Ostatní akce
Datum: 9. září 2021 — 10. září 2021
Místo: Banská Bystrica
Organizátor: Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, Pracovisko Štatistického úradu SR v Banskej Bystric
Web: www.ssds.sk/sk/zoznamkonferencii/74/20ssk