Antropologie těhotenství a porodu

Pozvánka na studentskou konferenci věnovanou společenskovědní reflexi porodnictví a reprodukční medicíny v ČR i globálně. Vítány jsou příspěvky doktorských, stejně jako pokročilých magisterských a bakalářských studentů a studentek ve formě prezentace nebo workshopu

Hlavní rubrika: Ostatní akce
Rubriky: Ostatní akce
Datum: 22. září 2021
Organizátor: Praha

Přijímáme společenskovědní i interdisciplinární příspěvky reflektující oblast zdravotní péče během těhotenství, porodu a raného rodičovství, biopolitiky a biomoci v oblasti reprodukční medicíny, kultury a antropologie těhotenství a porodu. Délka příspěvku je stanovena na 20 minut, následuje diskuse.

Přihlášky s následujícími údaji posílejte na adresu daniela.kordikova@gmail.com

  • jméno a příjmení
  • název katedry, fakulty, univerzity
  • název příspěvku
  • anotaci příspěvku (100 až 200 slov)

Další informace:

  • deadline pro přihlášení je 22.8.
  • o přijetí či nepřijetí příspěvku Vás informujeme do 29.8.
  • mimopražským účastníkům po domluvě příspěvek na dopravu
  • za účast není požadován poplatek, na místě zajištěno drobné občerstvení

Věříme, že setkání bude skvělou příležitostí, jak porovnat vlastní výzkum s výzkumem z dalších pracovišť, k navázání kontaktů a k načerpání inspirace pro další výzkum.  

Za organizační tým srdečně zdraví
Daniela Vorlová, Hana Kleprlíková a Martina Přibyláková
doktorandky FHS UK oboru Obecná antropologie – Integrální studium člověka

 

Konference je finančně podpořena z programu Progres Q22.

Kontaktní osoba: Mgr. Daniela Vorlová, daniela.kordikova@gmail.com