17. Slovenská demografická konferencia

Pozvánka na 17. Slovenskú demografickú konferenciu SŠDS "Pokračujúca transformácia rodinného, reprodukčného a migračného správania v populáciách strednej a východnej Európy".

Hlavní rubrika: Ostatní akce
Rubriky: Ostatní akce
Datum: 13. června 2019 — 14. června 2019
Místo: Univerzity sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave
Organizátor: Slovenská štatistická a demografická spoločnosť
Web: ssds.sk/sk/zoznamkonferencii/60/17sdk

Pozvánka na konferenci


 

Dôležité termíny a informácie pre autorov

  • do 31.5.2019 - zaslanie záväznej registrácie prostredníctvom online formulára,
  • do 31.5.2019 - poslanie konferenčného abstraktu do zborníka abstraktov na e-mailovú adresu prispevky@ssds.sk,
  • do 31.5.2019 - úhrada vložného na účet SŠDS .


Elektronická prihláška 
Záväznú prihlášku 17. Slovenskú demografickú konferenciu (17. SDK) prosíme zaslať elektronicky, cez osobitný registračný formulár do 31. mája 2019
Elektronický registračný formulár nájdete na adrese:
https://goo.gl/forms/IH4qRK08zEIrbgDr1

Prosíme, aby ste v elektronickej prihláške čo najpresnejšie uviedli (vyznačili) detaily Vašej účasti, napr. dátum príchodu a odchodu, detaily stravovania, a pod. (Povinné otázky sú vo formulári označené červenou hviezdičkou.) 
Pri registrácii účasti tentokrát nepoužívajte jednotný registračný formulár, ktorý je uvedený na stránkach SŠDS. 

Ak na konferenciu plánujete poslať abstrakt, pripravte ho prosím v editore MS Word podľa šablóny FSS, ktorá je dostupná na tejto webovej stránke, v časti Časopis FSS. Abstrakt pošlite e-mailom do 31. mája 2019 na adresu prispevky@ssds.sk, prípadne na adresu administrátora webovej stránky SŠDS adm.ssds@gmail.com


Ubytovanie 
Ubytovanie si účastník zabezpečuje sám v hoteli SPECTRUM (www.hotelspectrum.sk). Pri rezervácii/prevzatí izby prosím uveďte hotelu, že ide o účasť na 17. SDK za vopred dohodnuté ceny ubytovania. 

Stravovanie 
Stravovanie bude zabezpečené v hoteli SPECTRUM, je možné si zvoliť: 
raut vo štvrtok večer 13.6.2019, 
obed v piatok 14.6.2019. 
Svoje požiadavky prosím uveďte v elektronickom registračnom formulári. 


Kontakt 
Slovenská štatistická a demografická spoločnosť
E-mail: sdk@ssds.sk; adm.ssds@gmail.com;


Ďalšie informácie o konferencii, programovom a organizačnom výbore, či program a miesto konania konferencie nájdete vyššie, na pravej strane tejto stránky: Podrobné informácie - Pozvánka na konferenciu (dokument na stiahnutie).