Uplynulé diskusní večery

Prezentace většiny diskusních večerů je dostupná po rozkliknutí odkazu z názvu diskusního večera ve formátu pdf. Děkujeme tímto přednášejícím za poskytnutí prezentací.

Diskusní večery v roce
2017     2016     2015      2014     2013      2012     2011      2010     2009

18. ledna 2017
Senioři – sociální skupina ohrožená exekucemi?
Přednášející: Ing. Jana Vrabcová, VÚPSV v.v.i., VŠE v Praze, členka HV ČDS.

15. února 2017
Výběrové šetření EHIS a EHES 2014 v ČR
(prezentace části EHIS; prezentace části EHES)
Přednášející: RNDr. Šárka Daňková (ÚZIS ČR) a Mgr. Michala Lustigová, Ph.D. (KSGRR PřF UK; SZÚ; členka HV ČDS).

18. ledna 2017
Je naše společnost připravena na řešení důsledků stárnutí populace?
Přednášející: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (ředitel Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí (VÚPSV), člen katedry demografie FIS VŠE v Praze a člen Hlavního výboru ČDS).

7. prosince 2016
Proměny počtu žáků základních škol v souvislosti s populačním vývojem v obcích Česka
Přednášející: Mgr. Marie Kusovská, Ph.D.(absolventka doktorského studia demografie na PřF UK).

16. listopadu 2016
Demografické změny jako politické téma
Přednášející: Milan Cabrnoch, MBA. (poslanec Parlamentu ČR v letech 1998‒2004 a poslanec Evropského parlamentu v období 2004‒2014).

19. října 2016
Demografické parametry revize hranice důchodového věku a chiméra "zastropování"
Přednášející: RNDr. Tomáš Fiala, CSc. (FIS VŠE v Praze) a RNDr. Tomáš Kučera, CSc. (PřF UK) ‒ členové Odborné komise pro důchodovou reformu.

20. dubna 2016
Dostupnost zdravotní péče v ČR v závislosti na geodemografických charakteristikách obyvatelstva
Přednášející: RNDr. Martin Novák, Ph.D.

16. března 2016
Faktory plodnosti a regionální diferenciace plodnosti v České republice po roce 1991
Přednášející: Mgr. Roman Kurkin, Ph.D., ČSÚ

17. února 2016
Zdravotně-rizikové chování mládeže v Česku
Přednášející: doc. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. a spol., PřF UK v Praze

20. ledna 2016
Determinanty vzniku nemocí oběhové soustavy v české populaci
Přednášející: Mgr. Michala Lustigová, Ph.D., PřF UK v Praze 

16. prosince 2015
Diskuze týkající se dalšího směřování Společnosti, spojená s vánočním posezením
Zajištění: Hlavní výbor ČDS a Studentský demografický klub

18. listopadu 2015
Využití dat z mobilních sítí v geodemografickém výzkumu – část II
Přednášející: RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D., PřF UK v Praze 

21. října 2015
Využití dat z mobilních sítí v geodemografickém výzkumu – část I
Přednášející: ing. Petr Mazouch, Ph.D., FIS VŠE v Praze

18. dubna 2015
Současný vývoj Národního zdravotnického informačního systému a změny v činnosti ÚZIS ČR
Přednášející: doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., ÚZIS ČR

18. března 2015
Age Management aneb jak řešit dopady stárnutí populace a pozdějšího odchodu do důchodu na trhu práce
Přednášející: Ing. Mgr. Martina Miskolczi, MBA, FIS VŠE v Praze

18. února 2015
Historický populační atlas českých zemí
Přednášející: doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D., KSGRR PřF UK v Praze

10. prosince 2014
Jaký by měl být optimální důchodový věk?
Přednášející: RNDr. Tomáš Fiala, CSc., KD FIS VŠE v Praze

19. listopadu 2014
Dlouhodobá péče o seniory v České republice a evropských zemích v kontextu demografického stárnutí
Přednášející: Mgr. Hana Nerušilová, KDGD PřF UK v Praze

15. října 2014
Analýza pracovní neschopnosti a prezentismu v České republice
Přednášející: Mgr. Jana Krutská, Ph.D., ČSSZ Praha

16. dubna 2014
Dlouhodobá péče – úvod do problematiky a legislativy (pojmy, hodnoty, problémy a řešení)
Přednášející: doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., Mgr. Petr Wija, Ph.D., Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK

19. března 2014
Česko a Slovensko 20 let samostatnosti z pohledu demografie
Přednášející: RNDr. Tomáš Fiala, CSc., doc. ing. Jitka Langhamrová, CSc., KD FIS VŠE v Praze

19. února 2014
Sladění pracovního a rodinného života
Přednášející: Mgr. Ondřej Nývlt, Ph.D., ČSÚ a KD FIS VŠE v Praze

15. ledna 2014
Konference aplikované demografie, San Antonio 2014
Přednášející: RNDr. Klára Hulíková, Ph.D., prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc., KDGD PřF UK v Praze

11. prosince 2013
Obyvatelstvo panství Škvorec v 18. a 19. století
Přednášející: Mgr. Barbora Kuprová, KDGD PřF UK v Praze

20. listopadu 2013
Vliv sluneční aktivity na úmrtnost podle příčin v ČR
Přednášející: Mgr. Kateřina Podolská, KDGD PřF UK v Praze

16. října 2013
Vliv rozpadu manželských svazků na plodnost v České republice
Přednášející: Mgr. Alena Filasová, KDGD PřF UK v Praze

17. dubna 2013
Měření chudoby a příjmová chudoba v ČR
Přednášející: Mgr. Šárka Šustová, Český statistický úřad

20. března 2013
Předpokládaný vývoj ekonomického a sociálního zatížení obyvatelstva ČR s různé charakteristiky jeho měření
Přednášející: RNDr. Tomáš Fiala, CSc., doc. ing. Jitka Langhamrová, CSc., Vysoká škola ekonomická v Praze

20. února 2013
Změny evidence zemřelých od roku 2013
Přednášející: RNDr. Šárka Daňková, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

16. ledna 2013
Děti narozené v manželství a mimo manželství: dvě různé populace
Přednášející: prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc., KDGD PřF UK v Praze 

12. prosince 2012
Obyvatelstvo Čech v 16. století
Přednášející: prof. PhDr. Eduard Maur, CSc., FF UPa

21. listopadu 2012
Populační vývoj ve vojenských újezdech v ČR
Přednášející: Mgr. Marie Kusovská, KDGD PřF UK v Praze

17. října 2012
Kohortní přístup k analýze úmrtnosti
Přednášející: RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D., KDGD PřF UK v Praze; Ing. Petr Mazouch, Ph.D., KSTP FIS VŠE v Praze

18. dubna 2012
Interrupce v České republice: zápas o ženská těla
Přednášející: PhDr. Radka Dudová, Ph.D., SOÚ AV ČR, v.v.i.

21. března 2012
Reprodukční strategie cizinců na území ČR. (Jak se o nich dozvídáme? A co jsme zatím zjistili!)
Přednášející: Mgr. Michaela Vojtková , SOÚ AV ČR, v.v.i.

15. února 2012
Generations and Gender Survey: Vybrané výstupy
Přednášející: Prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. a kol.

18. ledna 2012
Rodina v populační ekonomii
Přednášející: RNDr. Olga Sivková, Ph.D., KDGD Přírodovědecká fakulta UK v Praze

14. prosince 2011
Veřejné databáze
Přednášející: Ing. Eduard Durník, Český statistický úřad

16. listopadu 2011
Sčítání 2011 – jak se připravovalo, probíhalo, v jaké fázi zpracování se nyní nalézá
Přednášející: RNDr. Pavel Čtrnáct, Český statistický úřad

19. října 2011
Prognóza lidského kapitálu do roku 2065
Přednášející: RNDr. Tomáš Fiala, CSc., Vysoká škola ekonomická v Praze a Mgr. Vladimír Hulík, Ústav informací ve vzdělávání v Praze

20. dubna 2011
Projekce potřeby sociálních služeb do r. 2025
Přednášející: Doc. Ing. Ladislav Průša, CSc., Vysoká škola ekonomická v Praze

16. března 2011
Úmrtnost podle příčin – srovnávací analýza situace v České republice, Německu a ve Francii
Přednášející: RNDr. Markéta Pechholdová, Ph.D., Vysoká škola ekonomická v Praze

16. února 2011
Vliv věku matek a otců na kvalitu reprodukce
Přednášející: Prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc., Přírodovědecká fakulta Karlovy Univerzity

19. ledna 2011
Lidský kapitál
Přednášející: Ing. Petr Mazouch, Ph.D., Vysoká škola ekonomická v Praze

15. prosince 2010
Demografické perspektivy zajištění primární zdravotní péče v České republice
Přednášející: RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D., KDGD PřF UK v Praze

24. listopadu 2010
Zkušenosti z pilotního sčítání lidu
Přednášející: J. Škrabal, P. Čtrnáct; ČSÚ

20. října 2010
Prognóza vývoje obyvatelstva do roku 2070
Přednášející: RNDr. Tomáš Kučera, CSc., RNDr. Boris Burcin, Ph.D.; KDGD PřF UK v Praze

21. dubna 2010
Demografický vývoj Podkarpatské Rusi v letech 1919-1937
2. soubor
Přednášející: ing. Vladimír Polášek, Andrej Pavlov; Český statistický úřad

17. března 2010
Změny demografické struktury obyvatelstva a její rodinné, geografické, zdravotnické a prognostické konsekvence: závěry z projektu ADEL
Přednášející: doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D., PhDr. Lucie Smekalová, Ph.D.; Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

17. února 2010
2. demografická konference „Mladých demografů" 
Actual Demographic Research of Young Demographers (not only) in Europe
Organizátoři: Mgr. Klára Tesárková, Mgr. Luděk Šídlo, Přírodovědecká fakulta Karlovy Univerzity

20. ledna 2010
Nezaměstnanost, její vývoj a možnosti statistické analýzy
Přednášející: Mgr. Ing. Martina Miskolczi, Vysoká škola ekonomická v Praze

16. prosince 2009
Zdraví a délka života v ČR a ve světě
Přednášející: Ing. Jakub Hrkal, Prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.; ÚZIS ČR, KDGD PřF UK v Praze

18. listopadu 2009
XXVI. Kongres IUSSP Marrakesh 2009, 27. 9. 2009 – 2. 10. 2009
Přednášející: Doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc. a kol.; VŠE v Praze

21. října 2009
Human fertility databaze
Přednášející: Mgr. Kryštof Zeman, Ph.D.; Vienna Institute of Demography, Rakousko

17. června 2009
The Human Fertility Database project
Přednášející: Mgr. Michaela Potančoková; INFOSTAT Bratislava, Výskumné demografické centrum

15. dubna 2009
Populační vývoj České republiky 2008
Prezentace nového vydání publikace připravené katedrou demografie a geodemografie PřF UK v Praze, diskuse nejnovějších trendů demografického vývoje u nás a jejich mezinárodních souvislostí.
Přednášející: Doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. a spoluřešitelé projektu

18. března 2009
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 – věc veřejná.
Panelová diskuse na téma, co nám dává a co nám bere sčítání lidu
Účastníci panelu: RNDr. Pavel Čtrnáct, Ing. Štěpánka Morávková, Ing. Jiřina Růžková, CSc. a Ing. Josef Škrabal; Český statistický úřad

18. února 2009
K demografickej reprodukcii vo vybraných rómskych lokalitách na Slovensku
Přednášející: Mgr. Branislav Šprocha;  INFOSTAT Bratislava, Výskumné demografické centrum