Aktuality

Pozvánka na mezinárodní konferenci

12. února 2018

bez názvuPozvánka na mezinárodní konferenci "Stárnutí pracovní síly: starší pracovníci a imigranti jako nové pilíře západních ekonomik?", která se uskuteční 1.– 2. března 2018 v Paláci České spořitelny (Rytířská 29, Praha 1). Česká demografická společnost je partnerem této konference.

Konference ČDS 2018 - Call for Papers

11. února 2018

ČDS_konference_2018_CfPZveme Vás na XLVIII. konferenci ČDS, která se uskuteční ve dnech 23.–25. května 2018 v Brně. Téma konference je věnované stému výročí založení společného státu Čechů a Slováků: "Demografie v Česku a na Slovensku v průběhu (čtvrt)století". Účast přislíbili někteří kolegové působící v zahraničí, včetně Tomáše Sobotky (VID). Plánován je i bohatý doprovodný program, včetně prohlídky Vily Tugendhat.
Termín pro přihlášení příspěvků je 11. března 2018! Více info zde.

Primární péče o děti v ČR

11. února 2018

DV_CDS_2018-02-21_Primarni-peceZveme všechny zájemce na diskusní večer ČDS na téma "Primární péče o děti v ČR". Hlavním přednášejícím bude MUDr. Hana Cabrnochová, MBA z katedry Praktického lékařství pro děti a dorost IPVZ Praha a z Odborné společnosti praktického dětského lékařství ČLS JEP. Diskutována bude aktuální problematika nejen snižujícího počtu praktických dětských lékařů, problémy/faktory, které za vývojem tohoto segmentu zdravotní péče stojí, ale také jeho vztah s populačním vývojem aj. 

Za Ing. Milanem Kučerou

5. února 2018

M_Kucera_2Ve čtvrtek 1. února 2018 zemřel ve věku 88 let Ing. Milan Kučera, zakládající člen Československé (dnes České) demografické společnosti, v letech 1964 až 2003 člen jejího výboru, a od roku 1994 také čestný člen naší společnosti. 

Ing. Kučera navždy zůstane jednou z nejvýraznějších postav československé, resp. české demografie celé druhé poloviny dvacátého a počátku tohoto století. 

50. výročí založení časopisu Historická demografie

28. ledna 2018

HD50_1Dne 6. 12. 2017 se v prostorách Vily Lanna konal slavnostní seminář věnovaný 50. výročí založení časopisu Historická demografie. Časopis začal vycházet v roce 1967 jako sborník Komise pro historickou demografii, která se v březnu téhož roku ustavila při Historickém ústavu ČSAV.