Akce

Zde naleznete seznam všech nadcházejících akcí, které pořádá či spolupořádá Česká demografická společnost, stejně jako akce, na které bychom Vás chtěli upozornit.

Podrobnosti k jednotlivým typům akcí, včetně jejich archivu, lze pak sledovat v rámci samostatných sekcí (viz navigace menu vlevo).

Primární péče o děti v ČR

21. února 2018 od 16:30 do 18:00; PřF UK, Albertov 6, Praha 2; učebna Z1

Generační pohled na zvýšenou úmrtnost mužů v mladém věku

21. března 2018 od 16:30 do 18:00; PřF UK, Albertov 6, Praha 2; učebna Z1

Problematika zjišťování národnosti při sčítáních lidu v minulosti a dnes

18. dubna 2018 od 16:30 do 18:00; PřF UK, Albertov 6, Praha 2; učebna Z1

Demografie v Česku a na Slovensku v průběhu (čtvrt)století

23. května 2018 — 25. května 2018; Mendelova univerzita v Brně; Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Families known and unknown

11. června 2018 — 13. června 2018; University of Eastern Finland

Knowledge for Ageing Society - Contextualising Ageing

27. června 2018 — 28. června 2018; Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, Bratislava