Akce

Zde naleznete seznam všech nadcházejících akcí, které pořádá či spolupořádá Česká demografická společnost, stejně jako akce, na které bychom Vás chtěli upozornit.

Podrobnosti k jednotlivým typům akcí, včetně jejich archivu, lze pak sledovat v rámci samostatných sekcí (viz navigace menu vlevo).

Demografie v Česku a na Slovensku v průběhu (čtvrt)století

23. května 2018 — 25. května 2018; Mendelova univerzita v Brně; Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Families known and unknown

11. června 2018 — 13. června 2018; University of Eastern Finland

Knowledge for Ageing Society - Contextualising Ageing

27. června 2018 — 28. června 2018; Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, Bratislava

Geografia na vzostupe?

4. září 2018 — 8. září 2018; Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava

Fertility Across Time and Space: Data and Research Advances

5. prosince 2018 — 7. prosince 2018; Vienna (Vídeň)