Ostatní akce

Budoucí plánované akce, které by mohly zajímat nejenom členy České demografické společnosti.

Families known and unknown

11. června 2018 — 13. června 2018; University of Eastern Finland

Knowledge for Ageing Society - Contextualising Ageing

27. června 2018 — 28. června 2018; Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, Bratislava