Ostatní akce

Budoucí plánované akce, které by mohly zajímat nejenom členy České demografické společnosti.

Geografia na vzostupe?

4. září 2018 — 8. září 2018; Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava

Region v rozvoji společnosti

18. října 2018 — 19. října 2018; FRRMS Mendelu, Brno

RELIK 2018

8. listopadu 2018 — 9. listopadu 2018; Prostory Vysoké školy ekonomické v Praze

Fertility Across Time and Space: Data and Research Advances

5. prosince 2018 — 7. prosince 2018; Vienna (Vídeň)