Ostatní akce

Budoucí plánované akce, které by mohly zajímat nejenom členy České demografické společnosti.

Čtvrtstoletí geografické spolupráce mezi Dartmouth College a Přírodovědeckou fakultou UK

3. května 2018 od 13:00 do 17:00; Albertov 6, Praha 2; posluchárna Velká geologická posluchárna

Families known and unknown

11. června 2018 — 13. června 2018; University of Eastern Finland

Knowledge for Ageing Society - Contextualising Ageing

27. června 2018 — 28. června 2018; Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, Bratislava

Geografia na vzostupe?

4. září 2018 — 8. září 2018; Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava

Fertility Across Time and Space: Data and Research Advances

5. prosince 2018 — 7. prosince 2018; Vienna (Vídeň)