Diskusní večery

Diskusní večery se konají třetí středu v měsíci (v období konání akademického roku, tj. říjen‒duben; květen je věnován každoroční národní konferenci). Místo konání je většinou buď na VŠE v Praze či PřF UK v Praze.

Diskusní večery jsou otevřené všem zájemcům o diskutované téma.

Generační pohled na zvýšenou úmrtnost mužů v mladém věku

21. března 2018 od 16:30 do 18:00; PřF UK, Albertov 6, Praha 2; učebna Z1

Problematika zjišťování národnosti při sčítáních lidu v minulosti a dnes

18. dubna 2018 od 16:30 do 18:00; PřF UK, Albertov 6, Praha 2; učebna Z1