Administrativní zdroje dat – jejich využití při zpracování sčítání a záměry do budoucnosti

Hlavní rubrika: Ostatní akce
Rubriky: Ostatní akce
Datum: 20. dubna 2022 od 17:00 do 18:30
Místo: ČSÚ, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10; zasedací místnost 225
Organizátor: ČDS, ČSÚ

Srdečně vás zveme na kulatý stůl, který společně organizují Česká demografická společnost a Český statistický úřad dne 20. 4. 2022 od 17:00 v místnosti č. 225 v budově ČSÚ, Na padesátém 81, Praha 10 (stanice metra Skalka).

Tématem kulatého stolu jsou Administrativní zdroje dat - jejich využití při zpracování sčítání a záměry do budoucnosti.

Diskutovat budou:

  • Mgr. Robert Šanda, ředitel odboru statistiky obyvatelstva Českého statistického úřadu
  • prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc., Přírodovědecká fakulta UK, Katedra demografie a geodemografie
  • doc. Ing. Mgr. Petr Mazouch, Ph.D.,  Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky

Těšíme se na vaši účast

Plakat_Kulaty stul.pdf


 

Prezentace z Kulatých stolů k dispozici: