Konference ČDS 2020

Česká demografická společnost, z. s. 
ve spolupráci s Filozofickou fakultou Ostravské univerzity 
a Českým statistickým úřadem
 
pořádá svou

50. výroční konferenci

Konference se uskuteční v Ostravě,
v budově Filozofické fakulty Ostravské univerzity (více zde)

Termín konference je odložen
s ohledem na současnou epigemiologickou situaci.


O novém termínu budeme včas informovat
Děkujeme za pochopení.

Konference se koná pod záštitou primátora statutárního města Ostravy
Ing. Tomáše Macury, MBA

Zastita_Primator_Ostrava_web

a
děkana Filozofické fakulty Ostravské univerzity
doc. Mgr. Roberta Antonína, Ph.D.Odborné sekce 
Důchodová reforma – Reprodukční stárnutí – Ekonomika zdravého stárnutí –
– Sčítání… co dál – Aktuální demografický výzkum

Posterová sekce

Bohatý doprovodný program

Termín přihlášení příspěvku: odloženo

Všechny přihlášené účastníky na konferenci i s registrovanými příspěvky necháváme v naší databázi nahlášené, po vypsání nového termínu všechny obešleme s žádostí o potvrzení účasti na této akci.
 
 
Dokumenty ke stažení:

KonferenceCDS_2020_CfP_odlozeno


Konference se koná mj. díky finanční podpoře 
Rady vědeckých společností České republiky v rámci Akademie věd ČR.