Konferenční poplatky

Konferenční poplatek zahrnuje:

  • pronájem prostor,
  • pohoštění v průběhu konference ("coffee-breaks", oběd druhý den konference),
  • prohlídku zámku Lednice organizovanou pro účastníky konference (zajištěno pro prvních 80 registrovaných účastníků),
  • prohlídku buď Labyrintu zahrad a Akademické zahrady s odborným výkladem pracovníka fakulty; nebo prohlídka zámeckého parku a Minaretu,
  • společenský večer s ochutnávkou fakultních vín,...
Před zaplacením konferenčního poplatku se na konferenci nejprve zaregistrujte prostřednictvím registračního formuláře, abychom mohli přijatou platbu lépe identifikovat. Děkujeme.


Výše konferenčních poplatků

Výše poplatků se odvíjí od toho, zda registrovaný uživatel je členem České demografické společnosti, z. s. či nikoliv, případně zda je členem některé z partnerských odborných společností; snížená sazba je pro studenty a seniory.

Využití sazby pro členy partnerkých odborných společností se rozumí tj. aktivní členství v České geografické společnosti (ČGS), České sociologické společnosti ČSS), České statistické společnosti (STATSPOL) či  Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti (SŠDS). Organizátoři akce si vyhrazují právo ověřit členství v dané společnosti pro uplatnění snížené sazby.

V případě včasné platby bezhotovostním způsobem u nečlenů ČDS nejpozději do 30. dubna 2019 můžete využít slevy za včasnou registraci.

 

ZÁKLADNÍ SAZBA

SNÍŽENÁ SAZBA
(studenti, senioři 65+)***
  do 30.4.2019* od 1.5.2019** do 30.4.2019*  od 1.5.2019**
ČLENOVÉ ČESKÉ DEMOGRAFICKÉ SPOLEČNOSTI 1 000,- Kč 1 000,- Kč 300,- Kč 300,- Kč
ČLENOVÉ PARTNERSKÝCH SPOLEČNOSTÍ**** 1 300,- Kč 1 800,- Kč 600,- Kč 1 000,- Kč
OSTATNÍ 1 800,- Kč 2 500,- Kč 1 000,- Kč 1 500,- Kč

* platba do 30. 4. 2019 zapsaná na účet Společnosti 23836011/0100, do zprávy pro příjemce vypište jméno a příjmení účastníka; členové ČDS mohou jako variabilní symbol uvést své členské číslo

** platby od 1. 5. 2019 lze provédět do 17. 5. opět bezhotovostní formou, platby po tomto termínu prosím již bezhotovostně nezasílejte - konferenční poplatek bude vybrán v hotovosti v průběhu registrace na začátku konference.

*** možnost v individuálních případech zažádat o sníženou sazbu ("pracující").

**** účastníci využívající sazbu pro členy partnerských společností uvedou v rámci bezhotovostní platby do zprávy pro příjemce, o jakou společnost se jedná (stačí výše uvedená zkratka)


Výše konferenčních poplatků pro členy ČDS platí pouze pro ty členy, kteří mají řádně zaplacené členské příspěvky, a to minimálně za roky 2017 a 2018, pokud v těchto letech byli aktivními členy ČDS (doporučujeme zároveň provést platbu členského příspěvku za rok 2019).

Nevíte, v jaké výši máte konfereční poplatek zaplatit? Neváhejte nás 6hADR9jgc8G.