Důležité termíny

Termíny související s konáním konference

  • zaslání abstraktu příspěvku formou registračního formuláře: do 15. března 2019
  • informace o přijetí/zamítnutí abstraktů: nejpozději do 20. března 2019
  • vyplnění údajů k žádosti o ubytování na kolejích: do 29. března 2019
  • rozeslání programu: 1. týden v květnu 2019
  • termín pro nahlášení účasti na konferenci (s jistotou zajištění doprovodného programu): 17. května 2019 
  • konání konference: 22.–24. května 2019 (středa–pátek)