Česká demografická společnost, z. s. 
ve spolupráci s Fakultou regionálního rozvoje a mezinárodních studií 
Mendelovy univerzity v Brně, Českým statistickým úřadem
a Slovenskou štatistickou a demografickou spoločností
 

pořádá XLVIII. konferenci
ke stému výročí založení společného státu Čechů a Slováků na téma

Demografie v Česku a na Slovensku
v průběhu (čtvrt)století

Demografický výzkum a populační vývoj na území Česka
a Slovenska od vzniku Československa do současnosti

 

Konference se uskuteční v Brně (více zde)

ve dnech 23.–25. května 2018.

 

Termín přihlášení příspěvků: 11. března 2018
Akceptovány jsou ústní příspěvky i tištěné postery.
Dokumenty ke stažení:
Programový a organizační výbor:
  • RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D. (Univerzita Karlova)
  • PhDr. Dana Hübelová Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně)
  • RNDr. Boris Burcin, Ph.D. (Univerzita Karlova)
  • doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze)
  • Dana Zachariášová (Česká demografická společnost)

ČDS_konference_2018_CfP